Webbanalys

Ju mer du känner till om dina besökare, desto lättare är det att göra dem till kunder!
Genom att studera besöksmönster på din webbplats kan vi identifiera problem och möjligheter.

 

Alla slags verksamheter och företag har något att vinna på att analysera besöksdata!

 

 

Vi använder verktyg utan licenskostnad så som Google Analytics eller Matomo (fd Piwik). På så sätt får du ut maximal effektivitet av din investering, allt krut på analysen istället för på verktyget! Vi installerar och konfigurerar verktygen för din webbplats och kan exempelvis ge dig månatliga rapporter med analyser, tips och förslag.

Vill du själv göra analyserna kan vi istället hjälpa dig med installation och konfiguration samt utbildning och support.

Viktigt för alla

Idag är ofta den första kontakten mellan en potentiell kund och ditt företag just webbplatsen, det är därför viktigt att se till att den uppfyller sitt mål så bra som möjligt. En besökare som uppnår sitt mål och blir nöjd med sitt besök på din webbplats är självfallet mycket mer benägen att ta steget till att bli en kund.

 

En webbshop är det mest naturliga att tänka på, vad är det som gör att besökarna köper - eller inte köper? Men även andra slags webbplatser har behov av att se hur besökarna uppfyller satta mål!

En webbplats för ett företag kan ha som mål att få besökarna intresserade av företaget och dess produkter. Ett relevant mål skulle kunna vara att se hur stor andel av besökarna som använder webbplatsens kontaktformulär, laddar ner en broschyr eller tar reda på var företagets lokaler finns.

Använder du din webbplats som en supportplattform för dina kunder kan det vara relevant att följa upp hur lång tid det tar för besökaren att hitta information eller hur många sidor besökaren ser. Ju snabbare kunden hittar efterfrågad information, dest bättre.

Webbplatser så som bloggar eller andra informationssidor, behöver mäta hur ofta en besökare kommer tillbaka och hur lång tid besökaren spenderar. Visas annonser är det intressant att veta hur många sidor (och därmed annonser) besökare ser.