Visits blir Sessions och Visitors blir Users

Google Analytics konsoliderar rapporterna för websidor och appar och kommer därmed att visa all data i samma view. Detta innebär att om du idag använder två separata views för detta kommer du vara tvungen att sätta upp filter för att inte all data ska visas i båda!

I samband med detta döps även vissa benämningar om. Terminologin har varit olika i rapporterna för appar och webbsidor, dessutom har vissa benömningar varit lite svåra att förstå.

Visitor (for web) och Active Users (för appar) slås nu samman till Users.
Visits kommer framöver kallas för Sessions. Detta kommer helt klart göra det lättare att förstå och hålla isär de olika begreppen. Sessions är en bra mycket bättre benämning som dessutom bättre stämmer överrens med beksrivningarna i hjälpavsnitten.