Google Analytics: Vanliga frågor del 1 – Hjälp, mitt användarnamn är borta!

En av de absolut vanligaste frågorna som ställs på profuktforumet för Google Analytics är en förfrågan om att identifiera användarnamnet som hör till ett visst web property (UA id). Det kan röra sig om situationer där personen som registrerade Analytics kontot fått sparken eller inte längre finns kvar på företaget. Många har även helt enkelt glömt bort vilket konto de använde.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp ett stort antal användare med sina problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Det kan tyckas att det borde finnas en enkel lösning på problemet, men tyvärr är det så att Google inte vill identifiera vilket konto ett visst UA id hör till. Det har hänvisats till integritetsskäl, men oavsett orsak så kvarstår problemet – det går för närvarande oftast inte att genom ett UA id ta reda på vilket google konto analytics kontot är registrerat på.

Det verkar som detta kan komma att ändras i framtiden, forumledarna har börjat hänvisa till ett supportformulär, men det verkar inte finnas ett standardiserat och officiellt sätt ännu.

Det finns därför ett par olika råd jag skulle vilja ge för att förhindra att situationen uppstår.

Råd 1: Dokumentera!

Precis som inloggningsuppgifterna till Internetbanken är inloggningsuppgifterna till ditt Google konto en värdehandling, förvara den därefter! Skriv ner användarnamn och lösenord, alla namnuppgifter och vilka tjänster som är knutna till kontot och spara på ett säkert ställe.

Råd 2: Använd aldrig personliga Google-konton till företagets registreringar!

Låt inte en anställd, eller för den delen företagets ägare och chefer, registrera företagets Google tjänster på sitt egna, privata konto. Det kan skapa problem den dagen personen inte längre är en del av företaget.

Råd 3: Ha flera administratörskonton!

Lägg till flera Google konton som administratörer till Google Analytics. På så sätt säkerställer du att det finns flera möjligheter att få tillgång till informationen. Observera dock att alla administratörer har rättighet att göra vilka ändrignar som helst, så lägg bara till konton du litar på!