Google Analytics: Vanliga frågor del 3 – Not installed

Efter du placerat kodsnutten (som sköter själva insamlingen och rapporteringen av data) på din sida finns det en process på Google Analytics sida som undersöker om kodsnutten fungerar. Ibland kan denna ställa till mer problem än den löser.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 500 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

En av de absolut vanligaste missuppfattningarna är att denna koll uppdateras i realtid. Egentligen är det logiskt att tro det, men tyvärr är så inte fallet. Ibland kan det ta 48 timmar eller mer för statusen att ändras även om installationen fungerat utan problem. I vissa fall ändras den inte alls.

En möjlig orsak till varför det tar tid kan vara att viss mängd data måste ha kommit in till kontot och hunnit bearbetas, men inget är klarlagt från Googles sida. Vad du kan tänka på är:

Råd 1: Om det fungerar så fungerar det!

Kommer det in data i rapporterna så är allt i sin ordning även om det fortfarande står ”Not installed”.

Råd 2: Kolla Real-Time reports!

Det finns en rapport-typ som visar besök i realtid. Denna brukar komma igång i princip omedelbart så det är en bra plats att börja på. Öppna rapporten och besök din sida, har du inga filter som sållar bort dina egna besök så ska ditt besök dyka upp i real-time rapporten nästan på en gång.

Råd 3: Vänta!

Det kan ibland ta 48 timmar eller mer för processen att känna av kodsnutten och uppdatera resultatet. Börja inte mixtra med koden på din sida förrän minst 48 timmar har gått.