Google Analytics: Vanliga frågor del 4 – Fel property id

Om du anger fel id för din property i kodsnutten på din sida kommer inte datan att kunna samlas in och visas på ditt konto.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 500 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Det händer då och då att folk frågar varför inte Google Analytics fungerar. I de flesta fall är det dock något de själva gjort (eller inte gjort) som är boven. En av de vanligaste orsakerna är att rätt property id inte är angivet i koden.

Varje property har ett speciellt id som i princip talar om för Google Analytics vart datan ska ta vägen. Det är ju då ganska naturligt att det utan detta id inte kommer någon data till kontot. Detta id set ut som såhär: UA-XXXXXXX-Y där UA (som egentligen står för Urchin Analytics, vilket Google Analytics hette innan Google köpte upp det) alltid finns med. Notera att det ska skrivas med versaler!
Därefter följer ett streck, -, samt en sifferkod som anger vilket konto just detta property tillhör. Den sista siffran efter det andra strecket indikerar vilken property inom kontot det är. Tänk på att det inte ska vara några andra tecken alls i själva id strängen som omges av ’ ’.

I normala fall kopierar man hela kodsnutten som visas när du skapar propertiet, men ibland är det inte alla som gör så – men då blir det lätt fel. Jag har sett personer som kopierat kodsnutten från exempel på internet, ibland med någon annans id och ibland med siffrorna utbytta mot x och y som ovan.

Så, följ därför alltid dessa råd:

Råd 1: Kopiera alltid hela trackingkoden från ditt Analytics konto

Du hittar det javascript block du ska använda genom att i Admin-gränssnittet välja rätt property i mittenkolumnen och därefter Tracking Info > Tracking code.

Råd 2: Ser koden ut som den ska?

Tänk på att den följer ett mönster: UA-XXXXXX-Y.

Råd 3: Klipp och klistra

Om du av någon anledning inte kan kopiera hela kodsnutten så kopiera-och-klistra-in i alla fall själva id koden så att du inte skriver fel siffror av misstag.