Google Analytics: Vanliga frågor del 5 – Mer än ett block med tracking kod på samma sida

Att ha mer än ett block med tracking kod på sidan kan ibland vara nödvändigt, men oftast är det bara till besvär!

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 500 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Om du har flera block med tracking kod på sidan tillhörande samma property (dvs med samma UA-XXXXXX-Y) så kommer det garanterat att orsaka problem. Det är inte alltid som dessa uppmärksammas direkt utan de kan komma som en chock i efterhand. Två tracking block för samma property had med största sannorlikhet gjort så att antalet besökare och sidvisningar räknats dubbelt. Även andra konstiga värden kan ofta förklaras av flera uppsättningar javascriptkod, eftersom flera block innebär att koden körs flera gånger registreras det flera interaktioner och din bounce rate går ner till nästan 0! Så är det så att dina värden ser för bra ut kan det vara bra att kolla upp så att du implementerat koden på rätt sätt! Det är surt att i efterhand inse att alla de där besökarna inte egentligen fanns.

En vanlig orsak till flera kodblock är att personen inte kände till det jag skrev om i förra artikeln i den här serien: Att statusen inte uppdateras omedelbart. Personen klistrar då frustrerat in kodblocket lite här och där. När det sen väl ser ut att fungera har personen redan glömt bort att det fanns flera block på sidan.

Råd 1: Gör det enkelt!

Om du kan, ha bara ett block med javascript tracking kod på sidan. Blocket ska helst ligga alldeles innan </head>.

Råd 2: Nytt samtidigt som gammalt!

Du kan ha ett block för den klassiska (async) versionen av Google Analytics samtidigt som du har ett block med Universal Analytics kod. Dessa tillhör naturligtvis olika properties.

Råd 3: Flera block i alla fall

Måste du ha flera properties som spårar en sida, sök hjälp hos experter för att få det rätt. Speciellt om det även innefattar events eller virtuella sidor.