Google Analytics: Vanliga frågor del 6 – Försöker filtrera ut ett privat IP

Att filtrera ut sitt IP från besöksstatistiken är vanligt, men tyvärr är det inte alltid lätt att förstå vilket IP man ska filtrera ut.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 600 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

En IP adress är en sifferserie som identifierar din dator när den är ansluten till internet. Ungefär som din vanliga adress visar den vart data kommer ifrån och vart det ska skickas. Besöker du din egna sida ofta så påverkar det såklart statistiken i Google Analytics. Du kan därför sortera bort dina egna besök.

Många användare idag sitter bakom ett nätverk med en router. Då har din egna dator inte någon egen IP adress som visas utåt. Istället har nätverket/routern en publik IP och håller sedan själv reda på alla datorer som är anslutna till den.

De lokala datorerna måste ju dock ändå kunna identifieras på det interna närverket. Därför finns det ett par serier med IP adresser som används lokalt, men som aldrig visas utåt på internet. Dessa kallar för privata IP adresser:

10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Den absolut vanligaste privata IP adressen är nog 192.168.1.1 och den förekommer i många frågor. Om denna adressen anges som filter i Google Analytics kommer filtret aldrig att fungera eftersom adressen aldrig syns utåt på internet och därmed aldrig syns för Google Analytics.

Råd 1: Nej, ditt IP är inte 192.168.1.1

Oavsett vad du tror då kommer det inte att fungera, sorry!

Råd 2: Osäker?

Är du osäker på vilka IP du behöver blockera, fråga din nätverksadministratör

Råd 3: Hitta ditt IP

Använd Google: sök bara på ”what is my ip” så talar Google om din IP för dig.