Google Analytics: Vanliga frågor del 7 – Hjälp jag råkade ta bort fel konto

Det är inte jättelätt att ta bort saker och ting av misstag i Google Analytics, ändå lyckas många med det. Med fruktansvärt resultat.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 700 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Ett problem många stöter på när de ska ta bort en webbsida från Google Analytics är att det inte finns någon ”ta bort”-knapp eller länk för ett Property. Det är faktiskt helt riktigt, ett property är egentligen bara en samling views, ett paraply för att ordna samman alla views tillhörande en webbsida.

Data i Google Analytics sparas i varje enskild View. Tar du bort en view tas även den data som sparades i den bort. I de allra flesta fall är det ett helt oåterkallerligt beslut att ta bort något i Analytics.

För att ta bort en View väljer du ”View Settings” för den aktuella vyn och clickar på Delete View längst ner till höger på sidan. När en Property inte längre har några Views kvar försvinner den av sig själv.

 

För att ta bort ett konto väljer du Account Settings och sedan Delete Account nere i höger hörn.

 

Råd 1: Var uppmärksam när du tar bort saker och ting.

Det är lätt hänt att välja fel property eller account, men eftersom konsekvenserna är så stora måste du ha full koncentration!

Råd 2: Läs igenom varningarna.

Det står vad du håller på att göra så det går inte att vara omedveten om att du håller på att ta bort något!

Råd 3: Kanske inte helt kört

Har du tagit bort något viktigt är det kanske inte helt kört. Vissa personer har lyckats få hjälp från Google Adwords support. Räkna dock inte med det!