Google Analytics: Vanliga frågor del 8 – Jag bor inte alls i den staden!

I Google Analytics rapporter visas var besökaren kommer ifrån, men det är inte alltid det stämmer till 100%. Det är något som skapar många frågor.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 600 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Det finns ett antal företag som skapar och underhåller databaser där IP adresser matchas mot platser. Kvaliteten är dock skiftande, liksom priset: från gratis till svindyrt. Allt beror dock i slutändan på hur noga den enskilda internetleverantören är med platsinformation och hur ofta den uppdateras. Ett företag som tillhandahåller sådana databaser anger att deras databas är korrekt i 83% av fallen i USA (definierat som resultat inom 4 mil från rätt adress). För Sverige är samma siffra angiven till 67%. Så det är uppenbart att det inte är en exakt vetenskap.

Google underhåller själva inte någon sådan databas utan för att visa dessa resultat i Analytics används databaser från andra företag.

Ett annat problem är att internetleverantörer ofta inte anger den enskilda användarens plats utan visar en av deras egna knutpunkters plats istället. Så är fallet ofta med mobil trafik där det naturligtvis är svårt att precisera en plats.

Råd 1: Titta på helheten, inte detaljerna.

Se på områden (och kanske till och med länder) istället för enskilda orter.

Råd 2: Mobil trafik

Lita inte på platsrapporterna när det gäller mobil trafik