Google Analytics: Vanliga frågor del 9 – Analytics besöksdata stämmer inte med min besöksräknare eller med logfilerna

Att jämföra antalet besökare mellan olika verktyg ger ofta upphov till sömnlösa nätter och andra otrevligheter. Se istället till trender så får du bäst nytta av ditt verktyg.

Googles produktforum är en serie forum för olika Google tjänster där användare kan ge varandra hjälp samtidigt som anställda på Google finns med i bakgrunden för att styra upp. Som frivillig har jag hjälp över 600 användare med sina Google Analytics problem och har därmed fått en inblick i vad de vanligaste frågorna är.

Det är lika bra att säga det direkt, det finns inget sätt att få en helt 100% exakt siffra på hur många besökare du har i alla situationer. Google Analytics kan inte ge dig det, inte heller StatCounter eller andra besöksräknare. Att analysera loggfilerna kan tyckas vara ganska säkert men även där blir det fel. Det är bara att acceptera att det inte är möjligt.

Alla olika räknare och webbanalys programvaror mäter besöksdata på olika sätt. De har olika definitioner på vad en besökare är och vad för slags besök de inte räknar med (spindlar, botar osv).

Min erfarenhet säger att Google Analytics rapporterar ett lägre antal besökare än verkligheten. De flesta logganalysverktyg och besöksräknare visar ett högre antal än verkligheten. En djupgående statistisk jämförelse mellan Google Analytics och StatCounter visade även den på just detta. Den rapporten drar även slutsatsen att Google Analytics håller jämnare kvalitet över tiden än StatCounter.

Det gäller att jämföra äpplen med äpplen, annars säger inte resultatet så mycket. De olika verktygen använder olika definitioner för vad en besökare är eller vad som räknas som en unik besökare. De är olika känsliga för besök av spindlar och botar. De har alla olika svagheter, Google Analytics är till exempel beroende av att besökaren har javascript, cookies och bilder aktiverade i webbläsaren.

Vad som därför är viktigt är att se trenderna istället för att fokusera på huruvida en sida hade 100 eller 110 besökare en viss dag. Går antalet besökare stadigt uppåt under en viss period är det en trend som visar på något bra. Gör du du en ändring och efter det går trenden stadigt nedåt är det uppenbart något blivit fel.

Ofta ger de olika verktygen samma bild över trenderna även om de skiljer något i exempelvis antalet besök. Här är en jämförelse mellan ett par dagar i juni 2013 för en sida med både Google Analytics och StatCounter. Lägg märke till att besöksantalet skiljer sig åt men trenden är samma:

Råd 1: Se trender inte siffror.

Om antalet besökare ökar konstant är det bra, komplicera inte saker och ting mer än nödvändigt.

Råd 2: Jämför dessa trender mellan verktygen, inte siffrorna.

Ofta ser du att det stämmer ganska bra överrens i alla fall!

Råd 3: Välj det verktyg du känner dig bekväm med och litar på.

Spendera tiden på att förbättra din sida istället för att jämföra verktyg.